ΠΟΣΕ-ΙΚΑ ETAM

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ

pose newspaper<

Back Βρίσκεστε εδώ: Home Δραστηριότητες ΔΣ Δραστηριότητες ΔΣ ΠΟΣΕ Ανακοινώσεις ΔΣ Απόφαση Δ.Σ. ΠΟΣΕ - Πρόγραμμα δράσης

Απόφαση Δ.Σ. ΠΟΣΕ - Πρόγραμμα δράσης

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ συνήλθε -βάσει των οριζόμενων στο καταστατικό της- την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014, στα γραφεία της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ, Στουρνάρη 30, και αφού διαπιστώθηκε η απαρτία με 20 παρόντα από τα 21 μέλη της, προχώρησε στις εργασίες του, βάσει της ημερησίας διάταξης.
Αναφορικά με το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα το θέμα: «Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων», αναπτύχθηκε από τον Πρόεδρο της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ, Γιώργο Κυριακόπουλο.

Το Δ.Σ. μετά από εκτενή και ενδελεχή διάλογο, στον οποίο παρενέβησαν και τοποθετήθηκαν τα μέλη του, αφού εκτίμησε:

1. Το γεγονός ότι ο Ν.4250/14, στην εφαρμογή του οποίου επιμένει πεισματικά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρά τη δυναμική αντίδραση των εργαζομένων όπως αυτή εκφράστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα με την καθολική συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (αποχή από τις διαδικασίες της Αξιολόγησης) και την έντονη και τεκμηριωμένη κριτική που έχει ασκηθεί από Επιστημονικούς, Κοινωνικούς και Πολιτικούς Φορείς, εισάγει αυθαίρετο, αυταρχικό και αντιεπιστημονικό σύστημα αξιολόγησης εργαζόμενων, με στόχο την αδιαφάνεια και τη χειραγώγηση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και των εργαζομένων σε αυτήν, προκειμένου ανεμπόδιστα να υλοποιηθούν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί.

2. Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση μετέρχεται κάθε δικαστικού και νομικού μέσου, ποινικοποιώντας τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες των εργαζομένων για την προάσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και αρνείται συστηματικά τη δημοκρατική αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης, με κοινωνικό περιεχόμενο, βασικό κριτήριο τις ανάγκες της Κοινωνίας και τρόπο που να κατοχυρώνει την εσωτερική αυτοτέλεια της Δημόσιας Διοίκησης και να τη θωρακίζει απέναντι σε κάθε είδους κομματική-πελατειακή πατρωνία και ιδιωτικά συμφέροντα. Η Κυβέρνηση, επίσης, συνεχίζει την πολιτική της καθημερινής πολύμορφης κατασυκοφάντησης της αποστολής και του έργου της Δημόσιας Διοίκησης και των εργαζόμενων σε αυτήν και κλιμακώνει την αντιλαϊκή πολιτική της, οργανώνοντας νέα «επιδρομή» μείωσης μισθών και συντάξεων, δραματικών περικοπών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σε κοινωνικές παροχές. Παράλληλα προωθεί τα σχέδιά της για αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου στην κατεύθυνση της κατάργησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών στους εργασιακούς χώρους.

Με βάση τα παραπάνω το Δ.Σ. της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
1. Την καταγγελία της δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της Κυβέρνησης που στο πλαίσιο μιας παράλογης δίωξης των δημοσίων υπαλλήλων, με σκοπό τη διάλυση κάθε κοινωνικής δομής της χώρας, χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη, καταλύοντας κάθε ψήγμα δημοκρατίας, για να αντιμετωπίσει την καθολική απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.
2. Την προκήρυξη Απεργίας «Αποχής»:
από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στο Δημόσιο, και συγκεκριμένα στο ΙΚΑ, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά:
(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992.
(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης.
(γ) Από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε Υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992).
Για το λόγο αυτό, το Προεδρείο της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ εξουσιοδοτείται διά της παρούσας, όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης αυτής και να ρυθμίσει κάθε διαδικαστικό ή μη θέμα, που ανακύπτει κατά την εφαρμογή της.
Συνεχίζουμε τον απεργιακό αγώνα και την αντίσταση κατά της πολιτικής των μαζικών διώξεων, των απολύσεων, της ανεργίας, της φτώχιας και της εξάλειψης των δημόσιων κοινωνικών αγαθών. Επαναπροκηρύσσουμε Απεργία-Αποχή καθηκόντων από τη διαδικασία αξιολόγησης-απόλυσης, σε συνεργασία και συντονισμό με όλες τις Ομοσπονδίες του δημοσίου τομέα.

 

pdf Η Ανακοίνωση

Επικοινωνία με την ΠΟΣΕ-ΙΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ

Στουρνάρη 30, 104 33 Αθήνα
Τηλ.: 21052468222105243714
FAX: 2105227466
Email : poseika@otenet.gr 
www.poseika.gr