ΠΟΣΕ-ΙΚΑ ETAM

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ

pose newspaper<

Back Βρίσκεστε εδώ: Home Δραστηριότητες ΔΣ Δραστηριότητες ΔΣ ΠΟΣΕ Ενημερωτικά Δελτία Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου 2013

Ενημερωτικά Δελτία

Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου 2013

Το Δ.Σ της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ κατά τη συνεδρίαση της 18ης Ιουλίου 2013, μετά από διεξοδική συζήτηση των τρεχουσών εξελίξεων στο Δημόσιο Τομέα και των ειδικότερων ζητημάτων που απασχολούν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατέληξε στα ακόλουθα:
 
Πολιτικό – Οικονομικό πλαίσιο
Διανύσαμε μόνον την αρχή μιας βαθιάς και παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που ήδη έχει μετατραπεί σε πολιτική, κοινωνική και θεσμική.
Η παρατεταμένη ύφεση, η υψηλή ανεργία (στη χώρα μας 27-30%, και συνολικά στην Ευρώπη 25 εκατ. άνθρωποι είναι άνεργοι) και το στρώμα των νεόπτωχων (120 εκατ. άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στην Ευρώπη) είναι το αποτέλεσμα όχι μόνο της οικονομικής κρίσης αλλά και του τρόπου διαχείρισής της.
Το βάθος της οικονομικής κρίσης και της ζημιάς που προκάλεσε η κερδοσκοπία των αγορών και του χρηματοπιστωτικού τομέα σε συνδυασμό με την «παρακολουθητική» και όχι παρεμβατική πολιτική ανακοπής της κρίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οδήγησαν στη βίαιη υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου κατά 40% στη χώρα μας, μιας χώρας που αποτελεί και τον «πιλότο» στην εφαρμογή αυτού του ακραίου νεοφιλελεύθερου μοντέλου σε όλη την Ευρώπη.
Το βέβαιο είναι ότι η κρίση έχει δρόμο. Όλα δείχνουν ότι χωρίς αλλαγή πολιτικών σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο η κρίση θα είναι εδώ και μπροστά μας για πολλά ακόμα χρόνια.
Σήμερα που οι αρχικοί μύθοι κατέρρευσαν και όλοι γνωρίζουμε ότι η αιτία και η αφετηρία της κρίσης ήταν η κερδοσκοπική μορφή του χρηματοοικονομικού κεφαλαίου και η φούσκα στα χαμηλής απόδοσης ενυπόθηκα δάνεια ιδιαίτερα στην αγορά ακινήτων, είναι η ώρα να εδραιωθεί στις συνειδήσεις των ανθρώπων η ανάγκη για πλατιά συσπείρωση και κινητοποίηση με στόχο την προστασία των δημοσίων και κοινωνικών αγαθών: Της Κοινωνικής Ασφάλισης, της Παιδείας, της Υγείας, της Ενέργειας, του Νερού, του Περιβάλλοντος.
Είναι ανάγκη να διεκδικήσουμε την εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής: Της πολιτικής της πραγματικής παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας, της αναδημιουργίας της δημόσιας διοίκησης και του Κοινωνικού Κράτους προς όφελος της Κοινωνίας, της Ανάπτυξης και των Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Διαθεσιμότητα – Κινητικότητα – Απολύσεις
Η ΠΟΣΕ-ΙΚΑ καταδίκασε το πολυνομοσχέδιο – ταφόπλακα της δημόσιας διοίκησης, το οποίο καταδικάζει σε ανεργία χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, προβλέπει τυφλές απολύσεις και καταργεί ολόκληρες δομές του κράτους, χωρίς κανένα δημοσιονομικό κέρδος και με αυτοσκοπό τον παραδειγματισμό και την τιμωρία των λειτουργών, που αντιπροσωπεύουν την εναπομείνασα ύπαρξη κοινωνικού κράτους.
Η κυβέρνηση ως εκτελεστής των εντολών και κατευθύνσεων των Ευρωπαϊκών και διεθνών κέντρων λήψεων αποφάσεων, δεν διστάζει να επιτίθεται σε στυλοβάτες του κοινωνικού κράτους, Παιδεία, ΟΤΑ, προαναγγέλλοντας συνέχεια στην Υγεία, ενώ προαλείφει το έδαφος για την είσοδο ιδιωτών που θα υποκαταστήσουν με το αζημίωτο τις κοινωνικές δομές. 
Αποτελεί άμεση ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτές οι πολιτικές στρέφονται ενάντια σε όλα τα χαμηλά λαϊκά στρώματα, ενάντια σε όλους μας ανεξαιρέτως και μόνο με ενιαίο, συμπαγές και άρρηκτο μέτωπο είναι δυνατόν να αναχαιτιστούν. Είναι ανάγκη να ενεργοποιήσουμε τους συναδέλφους μας και κάθε δημοκρατικό πολίτη προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς ο ατομικισμός και η περιχαράκωση γύρω από συντεχνιακά μικροσυμφέροντα εξυπηρετεί τα σχέδιά τους.
Συμπαραστεκόμαστε ενεργά και στηρίζουμε με κάθε τρόπο τους δημόσιους υπαλλήλους, που βρέθηκαν στη δεινή θέση της διαθεσιμότητας – απόλυσης.
Επαγρυπνούμε και δεν εφησυχάζουμε, τονίζοντας παράλληλα με κάθε μέσο και αναδεικνύοντας με κάθε ευκαιρία ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποφέρει από τραγική έλλειψη προσωπικού και απειλείται η εύρυθμη λειτουργία του αν δεν προσλάβει άμεσα εξειδικευμένο προσωπικό (8Κ, 9Κ), αλλά και προσωπικό από την κινητικότητα, το οποίο δύναται να εκπαιδευτεί και να αξιοποιηθεί κατάλληλα.
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής ελλοχεύει και ο κίνδυνος μετατροπής Ασφαλιστικών Φορέων από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ. Η εμφάνιση δημοσιευμάτων στον Τύπο στα οποία παρουσιάζονταν σχετικά σενάρια για την μετατροπή ακόμα και του ΙΚΑ σε ΝΠΙΔ δεν θα περάσει στα «ψιλά» γράμματα, δεδομένου ότι σε συνδυασμό με τη σημερινή κατάσταση «αναζήτησης» εκ μέρους της σημερινής Κυβέρνησης «δεξαμενών κινητικότητας, διαθεσιμότητας και απολύσεων», συνιστά μία επικίνδυνη απειλή σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και στο βαθμό που οι μνημονιακές πολιτικές θα ανανεωθούν.
 
 
Κ.Ε.Α.Ο (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών)
Η ίδρυση του Κ.Ε.Α.Ο αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό, καθώς θεωρούμε κατ’ αρχήν  θετικό το γεγονός της ενιαίας είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης υπό την εποπτεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Το ΙΚΑ διαθέτει σήμερα τον καλύτερο ελεγκτικό και εισπρακτικό μηχανισμό ασφαλιστικών εισφορών, με υποδομή, τεχνογνωσία και βαθιά γνώση και εμπειρία του αντικειμένου, εξειδικευμένο προσωπικό, γεγονός που αποδεικνύεται από την αύξηση των εσόδων του, παρά τις δυσμενείς συγκυρίες (έλλειψη προσωπικού, πολυνομία, έλλειψη υποδομών, ελλιπές μηχανογραφικό σύστημα, κατάργηση εξόδων κίνησης, κλπ.).
Συνεπώς, διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας σχετικά με τους λόγους που απαιτούν τη σύσταση ξεχωριστού κέντρου με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και μόνο υπό την εποπτεία του Διοικητή του Ιδρύματος.
Σε κάθε περίπτωση, εναντιωνόμαστε και δεν θα επιτρέψουμε οποιαδήποτε πιθανή προσπάθεια εισόδου ιδιωτών, μέσω του ΚΕΑΟ, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαφυλάττοντας τον κοινωνικό και δημόσιο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης.
Δωρόσημο
Παραμένουμε προσηλωμένοι στο βασικό μας στόχο, δηλαδή την επαναφορά του Δωροσήμου, με την προϋπάρχουσα μορφή εργασίας και καταβολής του.
Εξετάζουμε όλους τους πιθανούς τρόπους και μέσα πίεσης για την επαναφορά του. Όπως έχουμε τονίσει και σε προηγούμενο έγγραφό μας, εξετάζεται και η διεκδίκηση μέσω της δικαστικής οδού. Για το λόγο αυτό, το Δ.Σ της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ ενημερώθηκε από νομικούς συμβούλους, σχετικά με τη διαδικασία, τις πιθανότητες επιτυχούς έκβασης της υπόθεσης και τη νομιμότητα καταβολής του με τη σημερινή του μορφή (πρωινό ωράριο).
Σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. και ανάλογα με τις απαντήσεις που θα λάβουμε από τους αρμόδιους υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, θα καθοριστεί η τελική μας στάση.
Ωράριο
Η ΠΟΣΕ-ΙΚΑ καλεί τη Διοίκηση του ΙΚΑ σε συνεργασία με όλους τους Δ/ντες Υποκαταστημάτων να εφαρμόσουν άμεσα τις κείμενες διατάξεις της αρ. 130558/12-6-89 κοινής Υπουργικής Απόφασης περί «Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων», διευθετώντας το χρόνο εφαρμογής των προβλεπομένων από το Νόμο, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της εύρυθμης λειτουργίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Έξοδα κίνησης
Η Ομοσπονδία σε κάθε ευκαιρία αναδεικνύει το ζήτημα της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας, τη σημασία του για τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης και της διασφάλισης των υπαρχουσών επιπέδων παροχών και συντάξεων.
Στα πλαίσια αυτά τονίζουμε την τραγική υποστελέχωση του ελεγκτικού μηχανισμού και την καθήλωση του μεγαλύτερου μέρους του σε γραφεία, ως απόρροια της κατάργησης των οδοιπορικών.
Θεωρούμε ότι κάθε προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας για καταπολέμηση του ανεξέλεγκτου πλέον φαινομένου της εισφοροδιαφυγής προϋποθέτει άμεση ενίσχυση του έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού του ΙΚΑ με τα έξοδα κίνησης, ώστε να πολλαπλασιαστούν οι έλεγχοι και συνακόλουθα η εισροή εσόδων στο ταμείο.
Συνεχίζουμε τις πιέσεις προς την πολιτική ηγεσία και παράλληλα διατηρούμε το θέμα στην επικαιρότητα, ώστε να επιτύχουμε το δίκαιο και ουσιαστικό αίτημά μας.
 

Επικοινωνία με την ΠΟΣΕ-ΙΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ

Στουρνάρη 30, 104 33 Αθήνα
Τηλ.: 21052468222105243714
FAX: 2105227466
Email : poseika@otenet.gr 
www.poseika.gr