ΠΟΣΕ-ΙΚΑ ETAM

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ

pose newspaper<

Back Βρίσκεστε εδώ: Home Δραστηριότητες ΔΣ Δραστηριότητες ΔΣ ΠΟΣΕ Ενημερωτικά Δελτία

Ενημερωτικά Δελτία

Ενημερωτικό Σημείωμα για την αξιολόγηση

Οι διατάξεις του Ν. 4250/2014 που αφορούν στην τροποποίηση του Π.Δ. 318/1992 και εισάγουν την «αξιολόγηση» με ποσοστώσεις υποχρεωτικού χαρακτήρα δεν πρέπει να εφαρμοστούν από κανένα Δημόσιο Υπάλληλο γιατί: Η εισαγωγή της ποσόστωσης στην κατανομή της βαθμολογίας καθώς και η συνολική διαδικασία αξιολόγησης δεν εξασφαλίζουν την απαραίτητη αντικειμενικότητα, τη δικαιότερη αξιολόγηση των υπαλλήλων και τη βελτίωση της απόδοσης του φορέα. Το τροποποιημένο σύστημα αξιολόγησης καθορίζει ποσόστωση στην αξιολόγηση των υπαλλήλων με το ανώτατο 25% (με περιθώριο 25% - 0%) των υπαλλήλων να βαθμολογούνται ως άριστοι, το 60% (με περιθώριο 85%-0%) να βαθμολογούνται ως ικανοποιητικοί και οι ανεπαρκείς (με περιθώριο 100%-15%). Αντίθετα, το 70% των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων βαθμολογούνται ως άριστοι. Η συνέπεια της ανεπάρκειας είναι στην καλύτερη περίπτωση η βαθμολογική και μισθολογική καθήλωση και στη χειρότερη η διαθεσιμότητα και η απόλυση. Τέλος, δεν προβλέπεται αιτιολόγηση για αξιολόγηση υπαλλήλου ως ικανοποιητικού ενώ δεν προβλέπεται και ένσταση του υπαλλήλου σε αυτή την περίπτωση.Οι βασικές συνέπειες των παραπάνω ρυθμίσεων είναι οι εξής:
  1. Απουσιάζουν τα κριτήρια με τα οποία θα κατηγοριοποιηθούν οι υπάλληλοι και μάλιστα εκ των προτέρων, εφόσον δεν εφαρμόζεται η τοποθεσία με μετρήσιμους δείκτες και μετρήσιμα αποτελέσματα.
  2. Προωθούνται πρακτικές μη «συνεργασίας» μεταξύ των υπαλλήλων (στην καλύτερη των περιπτώσεων), καθώς εμείς ακράδαντα πιστεύουμε ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα προάγουν τον εκδικητικό ανταγωνισμό και θα δημιουργήσουν εμφυλιοπολεμικό κλίμα στις υπηρεσίες.
  3. Οι προϊστάμενοι θα κρίνουν, ενώ οι ίδιοι είναι με  απευθείας ανάθεση στις περισσότερες των περιπτώσεων και παραδόξως, οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων μπορούν να είναι άριστοι ενώ το προσωπικό τους να είναι ανεπαρκές.
  4. Ίδιες αποδόσεις υπαλλήλων σε διαφορετικές υπηρεσίες μπορεί να χαρακτηριστούν διαφορετικά λόγω των αναγκαστικών ποσοστώσεων «ανεπάρκειας».
  5. Οι αρεστοί υπάλληλοι στους προϊσταμένους έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες εξέλιξης από τους άριστους που δεν υποκύπτουν σε πιέσεις.
  6. Η υπόθεση της ετήσιας ανεπάρκειας του 15% του προσωπικού είναι εντελώς παράλογη, καθώς, ακόμα και αν δεχθούμε ότι για μια χρονιά απολύεται το 15% που «δεν πληροί τις προδιαγραφές», την επόμενη χρονιά θα πρέπει να χαρακτηριστεί τουλάχιστον το 15% του προσωπικού ως «ανεπαρκές».
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι διατάξεις του Ν. 4250/2014 σχετικά με την αξιολόγηση των υπαλλήλων εισάγουν περιορισμό του δικαιώματος των δημοσίων υπαλλήλων να εξελίσσονται και να αξιολογούνται βάσει σαφώς προσδιοριζόμενων κριτηρίων επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας, σε σχέση προς το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντα τους, σύμφωνα και προς την συνταγματικά κατοχυρωμένη στο άρθρο 103 παρ. 7 εδ. β΄ του Συντάγματος αρχή της αξιοκρατίας, δεδομένου ότι η βαθμολογία του κάθε υπαλλήλου δε θα εξαρτάται από την ατομική του αξία, τις ικανότητες και τις επιδόσεις του κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, αλλά προς το προκαθορισμένο ποσοστό ανά κλίμακα βαθμολόγησης (ΣτΕ 1917 /1998).Συγκεκριμένα στο ΙΚΑ:Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σήμερα είναι κατά 4.500 λιγότεροι από τον 12/2009 με επιβάρυνση νέων αντικειμένων (ΚΕΑΟ, ΚΕΠΑ, Βοήθεια κατ΄ οίκον, Εργασίες ΕΟΠΥΥ κα). Πώς είναι δυνατόν να κριθεί σήμερα ένας υπάλληλος του ΙΚΑ και να θεωρηθεί ανίκανος όταν έχει συσσωρευτεί διπλάσιος όγκος δουλειάς από το παρελθόν. Οι υπηρετούντες σήμερα κατ΄ ανάθεση Διευθυντές (είναι και η μεγάλη πλειοψηφία), δεν έχουν στο συνολο τους την δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων ότι νόμου (προβλέπονται προϋποθέσεις) με αποτέλεσμα 22 Υπηρεσίες μας πανελλαδικά να αξιολογηθούν από τον Διοικητή του ΙΚΑ και τους τμηματάρχες. 

Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου 2013

Το Δ.Σ της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ κατά τη συνεδρίαση της 18ης Ιουλίου 2013, μετά από διεξοδική συζήτηση των τρεχουσών εξελίξεων στο Δημόσιο Τομέα και των ειδικότερων ζητημάτων που απασχολούν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατέληξε στα ακόλουθα:
 
Πολιτικό – Οικονομικό πλαίσιο
Διανύσαμε μόνον την αρχή μιας βαθιάς και παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που ήδη έχει μετατραπεί σε πολιτική, κοινωνική και θεσμική.
Η παρατεταμένη ύφεση, η υψηλή ανεργία (στη χώρα μας 27-30%, και συνολικά στην Ευρώπη 25 εκατ. άνθρωποι είναι άνεργοι) και το στρώμα των νεόπτωχων (120 εκατ. άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στην Ευρώπη) είναι το αποτέλεσμα όχι μόνο της οικονομικής κρίσης αλλά και του τρόπου διαχείρισής της.
Το βάθος της οικονομικής κρίσης και της ζημιάς που προκάλεσε η κερδοσκοπία των αγορών και του χρηματοπιστωτικού τομέα σε συνδυασμό με την «παρακολουθητική» και όχι παρεμβατική πολιτική ανακοπής της κρίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οδήγησαν στη βίαιη υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου κατά 40% στη χώρα μας, μιας χώρας που αποτελεί και τον «πιλότο» στην εφαρμογή αυτού του ακραίου νεοφιλελεύθερου μοντέλου σε όλη την Ευρώπη.
Το βέβαιο είναι ότι η κρίση έχει δρόμο. Όλα δείχνουν ότι χωρίς αλλαγή πολιτικών σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο η κρίση θα είναι εδώ και μπροστά μας για πολλά ακόμα χρόνια.
Σήμερα που οι αρχικοί μύθοι κατέρρευσαν και όλοι γνωρίζουμε ότι η αιτία και η αφετηρία της κρίσης ήταν η κερδοσκοπική μορφή του χρηματοοικονομικού κεφαλαίου και η φούσκα στα χαμηλής απόδοσης ενυπόθηκα δάνεια ιδιαίτερα στην αγορά ακινήτων, είναι η ώρα να εδραιωθεί στις συνειδήσεις των ανθρώπων η ανάγκη για πλατιά συσπείρωση και κινητοποίηση με στόχο την προστασία των δημοσίων και κοινωνικών αγαθών: Της Κοινωνικής Ασφάλισης, της Παιδείας, της Υγείας, της Ενέργειας, του Νερού, του Περιβάλλοντος.
Είναι ανάγκη να διεκδικήσουμε την εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής: Της πολιτικής της πραγματικής παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας, της αναδημιουργίας της δημόσιας διοίκησης και του Κοινωνικού Κράτους προς όφελος της Κοινωνίας, της Ανάπτυξης και των Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Περισσότερα...

Επικοινωνία με την ΠΟΣΕ-ΙΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ

Στουρνάρη 30, 104 33 Αθήνα
Τηλ.: 21052468222105243714
FAX: 2105227466
Email : poseika@otenet.gr 
www.poseika.gr