ΠΟΣΕ-ΙΚΑ ETAM

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ

pose newspaper<

Back Βρίσκεστε εδώ: Home Δραστηριότητες ΔΣ Δραστηριότητες ΔΣ ΠΟΣΕ Υπομνήματα - Έγγραφα Επιστολή στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς κομμάτων & στους αρμόδιους Υπουργούς για το θέμα του δωροσήμου

Υπομνήματα - Έγγραφα

Επιστολή στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς κομμάτων & στους αρμόδιους Υπουργούς για το θέμα του δωροσήμου

Η  ανωτέρω ειδική αμοιβή συνδέεται με πραγματική απασχόληση των υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε απογευματινή υπερωριακή απασχόληση, για εργασία άσχετη με την ασφάλιση και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, ως Ασφαλιστικού Οργανισμού, αλλά στο σημείο αυτό, το ΙΚΑ υποκαθιστά τους εργοδότες εισπράττοντας τα δώρα εορτών και τις αποδοχές αδείας και επιδόματος αδείας απ’ αυτούς, αποδίδει δε αυτά για λογαριασμό τους στους Οικοδόμους και τούτο για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους,  βαρύνει δε τον Ειδικό Λογαριασμό Δώρου Εορτών Οικοδόμων (Ε.Λ.Δ.Ε.Ο.) και καταβάλλεται μόνο κατά τις τρεις χρονικές περιόδους καταβολής των  ανωτέρω στους εργατοτεχνίτες  οικοδόμους.
Με την έκδοση και εφαρμογή του Ν. 4024/2011 από 1-11-2011 και ενώ η ανωτέρω αμοιβή για την περίοδο καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων έχει καθοριστεί και εγκριθεί με την δημοσίευση της αριθμ. Μ72/979/23-11-2011 απόφασης του Διοικητή του Ιδρύματος στο ΦΕΚ 2786/τ.Β/2-12-2011, προέκυψαν προβλήματα στην ερμηνεία και  εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 30 του παραπάνω νόμου, με άρνηση κυρίως των αρμοδίων Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου  να   θεωρούν τα σχετικά εντάλματα πληρωμής  για την απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι του ΙΚΑ, να μην έχουν πληρωθεί τα δεδουλευμένα υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης για την χρονική περίοδο των Χριστουγέννων.  Σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει έτοιμη σχετική τροπολογία στο Υπουργείο Εργασίας και ζητούμε να αναλάβετε πρωτοβουλίες να ψηφιστεί στη Βουλή.
 

Επικοινωνία με την ΠΟΣΕ-ΙΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ

Στουρνάρη 30, 104 33 Αθήνα
Τηλ.: 21052468222105243714
FAX: 2105227466
Email : poseika@otenet.gr 
www.poseika.gr