ΠΟΣΕ-ΙΚΑ ETAM

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ

pose newspaper<

Back Βρίσκεστε εδώ: Home Δραστηριότητες ΔΣ Δραστηριότητες ΔΣ ΠΟΣΕ Υπομνήματα - Έγγραφα Εξώδικο της Ομοσπονδίας στον Υπουργό Εργασίας και τη Γενική Διευθύντρια Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αναλογιστική μελέτη σχετικά με το εφάπαξ

Υπομνήματα - Έγγραφα

Εξώδικο της Ομοσπονδίας στον Υπουργό Εργασίας και τη Γενική Διευθύντρια Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αναλογιστική μελέτη σχετικά με το εφάπαξ

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ εκπροσωπεί τους υπαλλήλους του ΙΚΑ, οι οποίοι υπάγονται για την λήψη εφάπαξ στον «Ειδικό Λογαριασμό Προσωπικού του ΙΚΑ».Εδώ και δύο μήνες κατόπιν πολλαπλών συναντήσεων, που έλαβαν χώρα μεταξύ υμών και της Ομοσπονδίας μας, σχετικά με την συνταχθείσα από την Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών αναλογιστική μελέτη ειδικού σκοπού για τον υπολογισμό της ανταποδοτικότητας εισφορών-παροχών εφάπαξ, που καταβλήθηκε από το Ταμείο Πρόνοιας, διαπιστώσαμε, ότι μεταξύ αυτής και της αντιστοίχου μελέτης ειδικού σκοπού, που έχει ήδη εκπονηθεί για λογαριασμό μας, υφίστανται σοβαρές διαφοροποιήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με βάση τα χορηγηθέντα από εσάς στοιχεία.
Προς το σκοπό της διασταύρωσης των στοιχείων αυτών και της διαμόρφωσης μιας πραγματικής εικόνας της ανταποδοτικότητας μεταξύ εισφορών και παροχών των ασφαλισμένων υπαλλήλων μελών μας, ζητήσαμε από την υπηρεσία σας αλλά και από τον ίδιο τον κύριο Υπουργό να μας χορηγηθούν όλα τα στοιχεία, επί της οποίας στηρίχθηκε η δική σας μελέτη ειδικού σκοπού και συγκεκριμένα, ζητήσαμε την γνωστοποίηση του αναλυτικού υπολογισμού του εφάπαξ, του αναλυτικού υπολογισμού των εισφορών, των υποθέσεων που ελήφθησαν υπόψιν (επιτόκια κλπ) καθώς και κάθε άλλου στοιχείου, επί του οποίου βασίστηκε η μελέτη αυτή.
Παρά δε τις συνεχείς οχλήσεις μας και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του αιτήματος μας καθώς το Υπουργείο στηριζόμενο επί των μη κοινοποιηθέντων σε εμάς στοιχείων, σχεδιάζει και οδεύει προς την υλοποίηση πρόσθετων περικοπών στο καταβαλλόμενο εφάπαξ, ουδεμία πραγματική διάθεση συνεργασίας έχετε μέχρι σήμερα επιδείξει, παρά το γεγονός, ότι καλώς γνωρίζετε, ότι τα μέτρα, που επίκειται να ληφθούν ενδιαφέρουν χιλιάδες ασφαλισμένους υπαλλήλους. Σε κάθε δε περίπτωση, φρονούμε, ότι είναι υποχρέωση σας την στιγμή, που πρόκειται να λάβετε δυσμενή εις βάρος των ασφαλισμένων μέτρα, να εξασφαλίσετε την πλήρη πρόσβαση αυτών στα στοιχεία, βάσει των οποίων λαμβάνονται τα μέτρα αυτά, ώστε να καθίσταται εφικτός ο δημόσιος έλεγχος και η διαφάνεια των ενεργειών της Διοικήσεως. Σε αντίθετη περίπτωση, είμαστε υποχρεωμένοι να θεωρήσουμε, ότι τα πορίσματα της μελέτης σας είναι έωλα και ερείδονται επί εσφαλμένων προϋποθέσεων.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την μέχρι σήμερα άρνηση σας να παρέχετε τα κρίσιμα εκείνα στοιχεία, που είναι απαραίτητα για την διασταύρωση της ορθότητας της μελέτης, που έχετε εκπονήσει.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως εντός δύο ημερών από την λήψη της παρούσας μας χορηγήσετε όλα τα στοιχεία επί των οποίων στηρίχθηκε η αναλογιστική μελέτη, που εκπόνησε για λογαριασμό σας η Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών αναφορικά με την ανταποδοτικότητα παροχών εισφορών του Τομέα Προνοίας στον οποίο υπάγεται το προσωπικό του ΙΚΑ.

Επικοινωνία με την ΠΟΣΕ-ΙΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ

Στουρνάρη 30, 104 33 Αθήνα
Τηλ.: 21052468222105243714
FAX: 2105227466
Email : poseika@otenet.gr 
www.poseika.gr