ΠΟΣΕ-ΙΚΑ ETAM

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ

pose newspaper<

Back Βρίσκεστε εδώ: Home Δραστηριότητες ΔΣ Δραστηριότητες ΔΣ ΠΟΣΕ Υπομνήματα - Έγγραφα Επιστολή της ΠΟΣΕ ΙΚΑ για τις κρίσεις Προϊσταμένων

Υπομνήματα - Έγγραφα

Επιστολή της ΠΟΣΕ ΙΚΑ για τις κρίσεις Προϊσταμένων

Η ΠΟΣΕ-ΙΚΑ κρίνει αναγκαία την ενημέρωσή σας και την ανάληψη άμεσης πρωτοβουλίας από μέρους σας, σχετικά με το φλέγον ζήτημα των κενών θέσεων ευθύνης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θεμελιώδης αρχή για την νόμιμη, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία κάθε οργανισμού είναι η στελέχωσή του με άξια και ικανά διοικητικά στελέχη, τοποθετημένα με αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια και κατ’ εφαρμογή των νόμων. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της χώρας, δεν έχει διενεργήσει κρίσεις προϊσταμένων εδώ και μια πενταετία. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3839/2010 και του Ν.4024/2011, επιλέγονται ως Προϊστάμενοι οργανικής μονάδας, επιπέδου Διεύθυνσης, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Επιπλέον, οι αθρόες συνταξιοδοτήσεις των δύο τελευταίων ετών είχαν ως αποτέλεσμα, πέρα από την υποστελέχωση του Οργανισμού και τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του και μεγάλες ελλείψεις σε θέσεις ευθύνης, οι οποίες με βάση τους ισχύοντες νόμους δεν είναι δυνατό να καλυφθούν.

Επικοινωνία με την ΠΟΣΕ-ΙΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ

Στουρνάρη 30, 104 33 Αθήνα
Τηλ.: 21052468222105243714
FAX: 2105227466
Email : poseika@otenet.gr 
www.poseika.gr