ΠΟΣΕ-ΙΚΑ ETAM

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ

pose newspaper<

Back Βρίσκεστε εδώ: Home Δραστηριότητες ΔΣ Δραστηριότητες ΔΣ ΠΟΣΕ Υπομνήματα - Έγγραφα Υπερασπιζόμαστε τη νομιμότητα και προστατεύουμε τους υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Υπομνήματα - Έγγραφα

Υπερασπιζόμαστε τη νομιμότητα και προστατεύουμε τους υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ» (ΠΟΣΕ – ΙΚΑ ΕΤΑΜ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Στουρνάρη αρ. 30 ΤΚ 10433) κι εκπροσωπείται νόμιμα
ΠΡΟΣ
1. Το Διοικητή του ν.π.δ.δ με την επωνυμία «Ε.Ο.Π.Υ.Υ», που κατοικοεδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (λεωφ. Κηφισίας αρ. 39) και
2. Το Διοικητή του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 8)
 
Α) Αναμφίβολα, τα διοικητικά πράγματα και η λειτουργία των ν.π.δ.δ. είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Ίσως κάποιοι πουν: μα υπάρχει σοβαρότητα;
Β) 1. Έχουμε υπόψη μας τις διαπιστωτικές πράξεις του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τις οποίες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα 90 υπάλληλοι παροχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Έγινε αυτό για να λειτουργήσει ο ΕΟΠΥΥ. Αποδυναμώνεται ένας οργανισμός, για να λειτουργήσει ένας άλλος. Είναι και αυτό ένα από τα … σοβαρά που γίνονται.
2. Έχουμε υπόψη μας την Δ11α/14628/5.5.2014 διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ. Διαπίστωσε με αυτήν την αυτοδίκαιη μεταφορά – μετάταξη από 7.5.2014 των 90 υπαλλήλων παροχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.
3. Έχουμε υπόψη μας το Δ11α/οικ.16768/6.5.2014 έγγραφο του Αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ. Παρακαλεί το Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να παραμείνουν οι 90 υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη μεταφορά – μετάταξή τους στον ΕΟΠΥΥ. Κι’ αυτό είναι ένα από τα πολλά σοβαρά που γίνονται καθημερινά.
Γ) Η δική μας σοβαρότητα επιβάλλει να υπερασπιστούμε τη νομιμότητα και να προστατεύσουμε τους υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κατά συνέπεια, πριν πράξουμε ό,τιδήποτε άλλο για την απόκρουση της παρανομίας, καθιστούμε σαφές:
α. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι αυτοτελές ν.π.δ.δ. Το ίδιο και ο ΕΟΠΥΥ. Η νομιμότητα δεν επιτρέπει παρακλήσεις φιλοξενίας υπαλλήλων του ενός από τον άλλο.
β. Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εργάζονται μόνον υπάλληλοί του, που κατέχουν οργανικές θέσεις. Απαγορεύεται να διαχυθούν σ’ αυτούς υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ.
γ. Περίπτωση μετακίνησης υπαλλήλων από ένα ν.π.δ.δ. σε άλλο δεν προβλέπει το άρθρο 66 του Ν. 3528/2007. Δεν μπορεί, επομένως, υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ να μετακινηθούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
δ. Περίπτωση μετάθεσης δεν υπάρχει, αφού δεν τίθεται θέμα να καταστούν υπάλληλοι ενός ν.π.δ.δ. άλλου ν.π.δ.δ και γι’ αυτό δεν μπορεί να έχει εφαρμογή το άρθρο 67 του Υ.Κ.
ε. Ούτε περίπτωση υπαγωγής στο άρθρο 68 του Ν. 3528/2007, δηλαδή απόσπαση υπαλλήλου ενός ν.π.δ.δ. σε άλλο υπάρχει.
στ. Μια μόνο δυνατότητα υπάρχει για να γίνουν δεκτοί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι 90 υπάλληλοι παροχών. Να ανακληθούν οι πράξεις διαθεσιμότητας και να επανέλθουν στις οργανικές θέσεις τους.
Δ) 1. Το άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος δεν επιτρέπει να υπάρχουν υπάλληλοι σε ένα ν.π.δ.δ., ή στο Κράτος, χωρίς να είναι ενταγμένοι σ’ αυτά και να κατέχουν οργανική θέση. Η λειτουργία τους δεν αφήνει περιθώρια φιλοξενίας τρίτων.
2. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσει τους 90 υπαλλήλους που για χάρη του τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και διαπιστώθηκαν, στη συνέχεια, σ’ αυτό. Το ζήτημα, όμως, αυτό έχει να κάνει και με τη σοβαρότητα, οργάνωση και λειτουργία ενός ν.π.δ.δ. Η μικρή ιστορία του ΕΟΠΥΥ βεβαιώνει ότι γίνονται σ’ αυτό πράγματα, που επιβεβαιώνουν ότι λείπει ακόμα και η σοβαρότητα.
3. Δηλώνουμε ευθέως ότι αν υπάρξει εμμονή στην παρανομία, θα αποκρουστεί και με ένδικα μέσα. Θα έχει ενδιαφέρον και η ποινική διερεύνηση.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σ’ αυτούς που απευθύνεται για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες
 

Επικοινωνία με την ΠΟΣΕ-ΙΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ

Στουρνάρη 30, 104 33 Αθήνα
Τηλ.: 21052468222105243714
FAX: 2105227466
Email : poseika@otenet.gr 
www.poseika.gr