ΠΟΣΕ-ΙΚΑ ETAM

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ

pose newspaper<

Back Βρίσκεστε εδώ: Home Δραστηριότητες ΔΣ Δραστηριότητες ΔΣ ΠΟΣΕ Υπομνήματα - Έγγραφα

Υπομνήματα - Έγγραφα

Επιστολή της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ στον Πρωθυπουργό

Αθήνα 4 Αυγούστου 2011

Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ,

Ως εκπρόσωποι των σκληρά εργαζομένων του ΙΚΑ αναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε σε εσάς και να ζητήσουμε την προσωπική παρέμβασή σας προκειμένου να αποτραπεί μια νέα καταλήστευση του Ταμείου των μισθωτών που, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, αντιμετωπίζει, λόγω της ύφεσης και της ανεργίας, πρόβλημα ρευστότητας μαζί με σειρά οργανωτικών και λειτουργικών προβλημάτων.

Περισσότερα...

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006

Αθήνα 2 Μαϊου 2011
ΠΡΟΣ : Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων κ. Κουτρουμάνη Γιώργο
ΘΕΜΑ:  «Ζητείται Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006»

Θέτουμε υπόψη σας τ’ ακόλουθα :

Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 269 του Ν.3463/06 ορίζουν: « Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες του οικείου Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων, είναι δυνατόν να μεταφερθεί πλεονάζον προσωπικό των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ειδικότητας και χωρίς αίτησή του, σε αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού ή των νομικών του προσώπων. Το προσωπικό αυτό πρέπει να απασχολείτο στις επιχειρήσεις με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι 31.12.2005.»

Περισσότερα...

Επικοινωνία με την ΠΟΣΕ-ΙΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ

Στουρνάρη 30, 104 33 Αθήνα
Τηλ.: 21052468222105243714
FAX: 2105227466
Email : poseika@otenet.gr 
www.poseika.gr